×

Là nền tảng  đào tạo trực tuyến dành cho sale bất động sản, được giảng dạy bởi hàng nghìn CEO nhiều kinh nghiệm từ chủ đầu tư và sàn giao dịch