×

Nền tảng giao dịch thứ cấp bất động sản (Batdongsan.gold)

Là nền tảng bất động sản giao dịch thứ cấp. Dữ liệu bất động sản được cung cấp theo thời gian thực bởi đại lý ủy quyền tại từng khu vực, luôn đảm bảo các giao dịch được diễn ra an toàn, nhanh chóng và minh bạch

Nền tảng giao dịch sơ cấp và M&A bất động sản (Batdongsan.global)

Là nền tảng bất động sản giao dịch sơ cấp. Dữ liệu bất động sản được cung cấp bởi chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về M&A và phát triển dự án

Nền tảng đào tạo trực tuyến ngành sale bất động sản (Batdongsan.academy)

Là nền tảng đào tạo trực tuyến dành cho sale bất động sản, được giảng dạy bởi hàng nghìn CEO nhiều kinh nghiệm từ chủ đầu tư và sàn giao dịch

Nền tảng cho vay ngang hàng đầu tư bất động sản (Batdongsan.loans)

Là nền tảng cho vay ngang hàng dành cho khách hàng đầu tư bất động sản

Nền tảng đầu tư chung bất động sản (Batdongsan.investments)

Là nền tảng đầu tư chung bất động sản nhà đầu tư có thể mua 1 m2 bất động sản để nhận được lợi nhuận kép từ khai thác và tăng giá bất động sản

Nền tảng tạo Name card online dành cho sale bất động sản (Batdongsan.name)

Nền tảng tạo danh thiếp online danh cho sale bất động sản