×

Chuyển đổi số cho ngành bất động sản (PropTech)

Hoàn toàn ko có cái gọi là Bất Động Sản 4.0. Theo SAID Business School (Đại học Oxford) trong báo cáo Tương lai của Bất Động Sản- PropTech 3.0 thì Bất Động Sản đang ở thời kì 2.0 với 3 phân khúc chính: Bất Động Sản Thông Minh (Smart Real Estate), Nền Kinh Tế Chia Sẻ (Sharing Economy) và Tài chính cho Bất Động Sản (Real Estate FinTech).

Compass trở thành công ty startup tỷ đô ra sao (P1)

Lợi thế cạnh tranh của một công ty môi giới tập trung vào công nghệ (Compass) là khả năng tiếp cận vốn và tận dụng lợi thế đó thành một công cụ tuyển dụng môi giới với quy mô lớn.

Quy trình pháp lý phát triển dự án bất động sản

Dự án bất động sản là hoạt động bỏ vốn đầu tư nhằm thiết lập mô hình kinh doanh trên một khu đất. Để phát triển một dự án bất động sản, nhìn chung các nhà đầu tư dự án bất động sản đều xây dựng một quy trình phát triển dự án nhằm thỏa mãn các quy định về pháp lý và mục tiêu hiệu quả kinh doanh.