×

Tập Đoàn Tiên Phong Phát Triển Bất Động Sản Bền Vững

BDSG hoàn thiện một hệ sinh thái nhiều nền tảng công nghệ phục vụ cho kinh doanh bất động sản từ nền tảng giao dịch bất động sản thứ cấp (Batdongsan.gold) Nền tảng giao dịch sơ cấp và M&A dự án (Batdongsan.global) Nền tảng đào tạo trực tuyến (Batdongsan.academy) Nền tảng cho vay ngang hàng (Batdongsan.loans) Nền tảng đầu tư chung (Batdongsan.investments) Nền tảng tạo name card cộng đồng sale (Batdongsan.name) Nền tảng quản trị CRM (Batdongsan.quest) 


Sứ mệnh của chúng tôi là giúp hàng triệu người có thể làm kinh doanh và đầu tư bất động sản ở bất kỳ đâu

Dịch Vụ

Những gì chúng tôi cung cấp

Dịch Vụ Tìm Kiếm Qũy Đất Bất Động Sản

Dịch Vụ Tìm Kiếm Qũy Đất Bất Động Sản

Read More

Dịch Vụ Nghiên Cứu Thị Trường Bất Động Sản

Dịch Vụ Nghiên Cứu Thị Trường Bất Động Sản

Read More

Dịch Vụ Đóng Gói Sản Phẩm Bất Động Sản

Dịch Vụ Đóng Gói Sản Phẩm Bất Động Sản

Read More

Dịch Vụ Tài Chính Và Lập FS Bất Động Sản

Dịch Vụ Tài Chính Và Lập FS Bất Động Sản

Read More

Dịch Vụ Pháp Lý Bất Động Sản

Dịch Vụ Pháp Lý Bất Động Sản

Read More

Dịch Vụ Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu Dự Án

Dịch Vụ Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu Dự Án

Read More
Hành trình

Quy trình làm việc

 • 1

  Đăng ký đăng nhập

 • 2

  Chọn dịch vụ

 • 3

  Nộp đơn đặt hàng

 • 4

  Cung cấp nội dung

 • 5

  Thanh toán & Giao hàng

Danh mục đầu tư

Công việc gần đây

 • All

Đặt lịch hẹn với chúng tôi

Nhân sự cấp cao của chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với bạn

Lời chứng thực

Khách hàng nói

Bài viết

Blog gần đây